Κρητική Διάλεκτος

γεωγραφικό εύρος

Το γεωγραφικό εύρος όπου εμφανίζεται η διάλεκτος και το ιδίωμα. Η διάλεκτος θεωρείται ότι μιλιέται σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές συγκριτικά προς τα ιδιώματα.

Β) Τους πληθυσμούς οι οποίοι μιλούν τη διάλεκτο και το ιδίωμα. Η διάλεκτος θεωρείται ότι μιλιέται από μεγαλύτερο αριθμό φυσικών ομιλητών συγκριτικά προς το ιδίωμα. Για παράδειγμα, η κρητική και η κυπριακή είναι οι διάλεκτοι οι οποίες μιλιούνται από τα ευρύτερα διαλεκτικά στρώματα.

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας

Στόχος του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας είναι να φέρει τις γεωγραφικές/ διαλεκτικές γλωσσικές ποικιλίες κοντά στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή ώστε τόσο εκπαιδευτικοί όσο και μαθητές να εξοικειωθούν με τις ‘ελληνικές ντοπιολαλιές’, να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις τυπολογικές ομοιότητες και διαφορές των διαλέκτων και της Κοινής Νεοελληνικής.

Εδώ διαφοροποιούμε τις διαλεκτικές ποικιλίες από τις κοινωνιολέκτους οι οποίες αφορούν και περιγράφουν την κοινωνική ταυτότητα του ομιλητή.

Popup content